Utdanningsdirektoratet

Tavla

Vi flytter Tavla til ny plattform.

Tavla gir skoleeiere oversikt over tilskudd- og prosjektmidler. I Tavla kan skoleeier følge opp tilsyn, finne informasjon om skolens tilbud eller søke om endringer i tilbudet. Mens vi flytter vil noe av informasjonen ligge igjen her på den tidlige versjonen av Tavla. Hvis du ønsker å følge opp årsregnskapstilsyn eller egenmelding så finner du det her i den tidligere versjonen av Tavla. Ønsker du å se tilskudd, søke om endring av skolens tilbud eller gjennomføre en innsamling gjøres dette i den nye versjonen av Tavla. Trykk her for å gå til den nye versjonen av Tavla.

Logg inn